#1 Windows Auto logowanie do Windows Server.

Jeśli ktoś korzystał / tworzył / miał styczność z Virtual Machine dla systemu Windows Server zauważył że w podstawowej konfiguracji w przeciwieństwie do użytkowego Windows tutaj zawsze wymagane jest logowanie za pomocą loginu i hasła. Mała instrukcja dla tych którzy wykorzystują ten system do zabawy w domu.

 

UWAGA! – nie polecam wykorzystywać tej metody w przypadku kiedy ktoś poza nami na dostęp do tej maszyny wirtualnej lub jest ona wykorzystywana na produkcji ( nawet domowej ), nie jest to bezpieczne.

  1. Otwieramy Regedit32.exe z polecania Uruchom lub wpisując je w menu start.
  2. Wyszukujemy klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
  3. Dodajemy wartość ciągu DefaultUserNamez naszą nazwą użytkownika
  4. Dodajemy wartość ciągu DefaultPassword z naszym hasłem dla użytkownika powyżej.
  5. Dodajemy wartość ciągu AutoAdminLogon z wartością 1
  6. Restartujemy komputer

Bang! działa.